Homepage

Hallo beste mensen.

Wij willen ons graag even aan u voorstellen. Wij zijn Nico en Ivo van der Veen uit Dalen in Drenthe. Duivensport is onze passie en soms meer dan dat. Goed presteren is ons motto en daar hebben wij de laatste jaren succes in. Hoe kwamen wij in aanraking met de duivensport?

1988 Was het jaar waarin met de duivensport begonnen werd. Voetbal was in eerste instantie hobby nummer 1 voor mijn vader Nico. De buurman, een duivenmelker, werd ziek en de duiven werden daarop door mijn vader verzorgd. Als de duiven van deze beste man van de vlucht thuis kwamen stond hij altijd, als het mogelijk was, te letten. En zoals het dan vaak gaat werd hij vanaf dat moment met het duivenvirus besmet. Ik werd als klein knaapje meteen bij de verzorging betrokken en kan vanaf dat moment spreekwoordelijk ook niet meer zonder duiven. In 1989 werd bij het eigen huis een hok geplaatst en kwamen de eerste duiven.

Vanaf dat moment zijn wij nooit meer zonder duiven geweest. In een ander hoofdstuk kunt u lezen hoe mijn pa en ik onze stam opgebouwd hebben en waar wij op dit moment veel succes mee hebben.

Veel leesplezier.